Stål Strängad Gitarr

Genom åren har jag byggt flera olika modeller av stålsträngade gitarrer. Gitarrerna får olika karaktär beroende på val av modell och material. Jag eftersträvar klarhet i tonen och balans i gitarrens totala register.